Ciekawe


Należymy:

Bierzemy udział:


Odnaczenia:


Realizujemy:
Przedszkole Partnerskie:


KadraDyrekcja:


Dyrektor
mgr Jolanta Tylman


Dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Organizacja i zarządzanie instytucjami oświatowymi na Politechnice Poznańskiej. Dyrektorem Przedszkola jest od 2008r. W 2010r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Wicedyrektor
Jakub Tylman


Wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii rodzin, nauczyciel kontraktowy. Ukończył studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawczo z Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, oraz kurs zawodowy Kynoterapii (dogoterapii). Jest certyfikowanym kynoterapeutą Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Ukończył Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na kierunku Terapia Rodzin. W przedszkolu zajmuje się pracą z rodziną dziecka oraz jest pedagogiem.

Kadra Pedagogiczna:


mgr Agnieszka Niewrzęda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w zakresie Logopedii. Pracując w Przedszkolu od 2009r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Ukończyła rownież studia podyplomowe w wyższej Szkole Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

mgr Marlena Dudziak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofernopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna z arteterapią. Pracując w Przedszkolu od 2008r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Jest liderem oddziału przy ul. Wyszyńskiego i sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Katarzyna Marcinkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła Studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe oligofrenopedagogiki. Pracując w Przedszkolu od 2010 r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

Aneta Piasecka

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne. W swojej kilkuletniej karierze nauczyciela cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W Przedszkolu pracuje od 2012r.

mgr Klaudia Kierzek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, arteterapeuta i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna , studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Pracując w Przedszkolu od 2009r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Najważniejsze kursy: kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Pani Klaudia ukończyła również studia podyplomowe w wyższej Szkole Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz zawodowy kurs arteterapeuty.

mgr Aldona Muras

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany. Ukończyła Studium Nauczycielskie im. S. Jachowicza w Poznaniu w specjalności nauczanie początkowe, studia licencjackie w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. na Wydziale Nauk o Wychowaniu na kierunku pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2010 r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Jest również Wychowawcą w Zespole Wychowania Przedszkolnego.

inż. Aneta Wolarczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia inżynierskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka w specjalności Żywienie Człowieka, Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z zakresu przygotowanie pedagogiczne oraz w zakresie wychowania przedszkolnego. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Agata Jezierska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia w wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Pani Agata podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach.

Klaudia Staszczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, tyflopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Praca socjalna i resocjalizacja, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i dziennikarstwa w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej. Zdobyła również uprawnienie tyflopedagoga. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Jest liderem oddziału w Psarskim i sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Anna Kowalczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz zdobyła uprawnienie surdopedagoga. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Jest liderem oddziału przedszkola w Nochowie. Sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

Katarzyna Olejnik

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Pani Katarzyna podnosi swoje kwalifikacje dokształcając się na studiach magisterskich oraz biorąc udział w różnego rodzaju kursach.

mgr Natalia Szmania

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wlkp. na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, studia magisterskie w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Aneta Kaptur

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Terapia Pedagogiczna, studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia. Pani Aneta ukończyła studia podyplomowe w wyższej Szkole Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiego na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Jest liderem oddziału przedszkola w Bodzyniewie. Sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Kamila Piątek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Joanna Wojciechowska

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie w Poznaniu na kierunku psychologia, studia podyplomowe w Wyższej Szkole umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Mediacje i Negocjacje. Uzyskała również Licencję zawodową doradcy zawodowego . Pracując w Przedszkolu od 2011r. podejmuje liczne kursy i szkolenia, które pozwalają jej lepiej zrozumieć problemy najmłodszych a także pomagają w współpracy z rodzicami tak, by skutecznie doradzać i pomagać rozwiązywać problemy wychowawcze.

mgr Karolina Cieślak

Nauczyciel języka angielskiego w oddziałach zamiejscowych. Ukończyła Studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Zarządzanie Oświatą. Pracując w Przedszkolu od 2010r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

mgr Paulina Kaczmarek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Pracując w Przedszkolu od 2009r. podejmuje liczne kursy i szkolenia.

Tomasz Walewski

Nauczyciel rytmiki, nauczyciel kontraktowy. Ukończył studia licencjackie w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, gdzie kontynuuje studia magisterskie. Posiada umiejętność gry na 10 instrumentach: trąbka, saksofon, klarnet, tuba, pianino, akordeon, gitara, harmonijka, flażolet, perkusja. Pan Tomasz posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

mgr Aurelia Kujawa

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel stażysta. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Biologia, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane. W swojej karierze nauczyciela cały czas podnosi kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach. Zastępczo pełni funkcję lidera oddziału przedszkola w Pyszącej i sprawuje nadzór nad działalnością oddziału.

mgr Katarzyna Ostrowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel stażysta. Ukończyła studia licencjackie w wyższej Szkole Pedagogiki i administracji im. Mieszka I w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, natomiast studia magisterskie w wyższej Szkole Zawodowej "Kadry dla Europy" w Poznaniu na kierunku Pedagogika z diagnostyką i terapią pedagogiczną. Pani Katarzyna chętnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach.

Mirosława Binkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel stażysta. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Obecnie Pani Mirosława jest w trakcie nauki na kierunku wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe.

mgr Dorota Mróz

Pedagog specjalny. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Pedagogika Specjalna w specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia magisterskie również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła na kierunku Pedagogika w specjalności Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. W swojej karierze brała udział w licznych kursach i szkoleniach, w tym m.in. w szkoleniu MAKATON – I stopień. Pani Dorota jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapia Dzieci z Autyzmem. W przedszkolu pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

mgr Paulina Andrzejewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel stażysta. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna, natomiast studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Jest Animatorem na oddziale dziecięcym w Szpitalu w Śremie.

Specjaliści:

mgr Agnieszka Niewrzęda - Logopeda
mgr Joanna Wojciechowska - Psycholog (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Natalia Przychodzka - Psycholog
Jakub Tylman - Pedagog, specjalista terapii rodzin
mgr Dorota Mróz - pedagog specjalny

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

mgr Jolanta Tylman - Koordynator
mgr Agnieszka Jurga - Logopeda, terapeuta pedagog., specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
mgr Dorota Mróz - pedagog specjalny
mgr Klaudia Kierzek - oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, arteterapeuta
mgr Joanna Wojciechowska - psycholog (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)
mgr Natalia Przychodzka - Psycholog
mgr Agata Jezierska - oligofrenopedagog
Jakub Tylman - pedagog, specjalista terapii rodzin, arteterapeuta

Pracownicy obsługi:


Marzena Graczyk - asystent nauczyciela

Elżbieta Labrzycka - asystent nauczyciela

Renata Grabowska - pomoc pedagogiczna

Anna Stawińska - asystent nauczyciela

Renata Adamiak - asystent nauczyciela

Barbara Helak - asystent nauczyciela

Aleksandra Rogalińska - asystent nauczyciela

Aleksandra Komorowska - asystent nauczyciela

Agata Jaszkiewicz - asystent nauczyciela

Magdalena Hańczyk - asystent nauczyciela

Lucyna Ratajczak - asystent nauczyciela

Barbara Dominiak - asystent nauczyciela

Kamila Mostowska - asystent nauczyciela

Henryk Golimowski - woźnyPracownicy administracji:


mgr Iwona Czarnecka - specjalista ds. kadr, płac, księgowości i windykacji

mgr Anna Graczyk - sekretarz

mgr Maciej Wojciechowski - aplikant radcowski

mgr Joanna Wojciechowska - inspektor ds. oświaty (długotrwała nieobecność usprawiedliwiona)

mgr Magdalena Kapitaniak - inspektor ds. oświaty