Ciekawe
Należymy:

Odnaczenia:


Realizujemy:
Partnerzy:


Wspieramy:
O nasPrzedszkole "Słoneczna Szóstka" z Oddziałami Zamiejscowymi funkcjonuje od 1 września 2008r. Mieści się w lewym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 6. Przedszkole zlokalizowane zostało w samym sercu malowniczego osiedla Helenki. Bezpieczna okolica oraz duża ilość terenów zielonych stwarzają możliwość wszechstronnego rozwoju. Przedszkole posiada oddziały zamiejscowe w Pyszącej, Psarskim oraz przy ul. Wyszyńskiego 4 i 11 w Śremie. Aby stworzyć przedszkole na miarę najznakomitszych placówek edukacyjnych na świecie, sięgnęliśmy po najlepsze wzorce i wyznaczyliśmy sobie najwyższy cel. "Słoneczna Szóstka" tworzy takie warunki aby umożliwić osiągnięcie sukcesu każdemu wychowankowi, na każdym etapie nauki. To właśnie osiągnięty przez dziecko sukces motywuje go do dalszego działania, tworzenia i wysiłku.

Przedszkole posiada ogród dydaktyczny z żywymi zwierzętami: (króliki, wiewiórka, papugi) oraz ogród dydaktyczny ze zwierzętami naturalnych wielkości wykonanych z masy żywicznej (lew, żyrafa, słoń, struś, pingwiny). Jest to jedyna taka baza na ogrodzie przedszkola w całym kraju. Nasza placówka posiada własną bibliotekę otwartą dla dzieci i rodziców, salę z tablicą interaktywną, nowocześnie wyposażone sale oraz monitoring w całym przedszkolu.

Stawiamy na bardzo wysoką jakość naszych usług, bezpieczeństwo i kreatywność! Poprzez różne zabawy i ćwiczenia dzieci nabywają różnorodne wiadomości i umiejętności w zakresie rozwijania mowy, logicznego myślenia, kreatywności, sprawności fizycznej a także umiejętności posługiwania się językiem nowożytnym ( język angielski). Poprzez nowoczesne metody i formy przedszkolaki poznają magiczny świat liter i cyfr oraz rozwijają swoje zainteresowania. Nauczyciele każdego dnia stwarzają możliwość realizacji osobistych celów dziecka. Podmiotowe podejście do każdego wychowanka gwarantuje osiągnięcie przez niego określonych kompetencji uzależnionych od jego indywidualnych cech rozwojowych. Nasze przedszkole to prawdziwa przygoda dla każdego dziecka - pozwólcie mu ją z nami przeżyć!

OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć, które odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 30 minut. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw przy wykorzystaniu różnych ciekawych środków dydaktycznych oraz narzędzi multimedialnych.

PROGRAMOWANIE
Zajęcia skierowane są do dzieci 6- letnich. Ich celem jest rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności badawczych, kompetencji informatycznych i technicznych oraz bezpiecznego korzystania z najnowszych technologii. Zajęcia uczą logicznego myślenia, aktywizują koordynację wzrokowo-ruchową, wpływają efektywnie na doskonalenie umiejętności w obrębie motoryki małej, uczą przewidywania, planowania, konstruowania, podstaw fachowej wiedzy z zakresu programowania. To doskonałe zajęcia dla przyszłych informatyków i inżynierów!

ROBOTYKA
Zajęcia te to doskonała okazja do rozwijania kompetencji informatycznych i technicznych a także szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. Jest to seria zajęć skierowanych do dzieci 5- letnich, w czasie których  poznają one zasady działania robotów i sterowania nimi. Pod pretekstem świetnej zabawy z wykorzystaniem Photonów dzieci mają okazję spróbować swoich sił w starciu z najnowszą technologią i nauczyć się wielu praktycznych umiejętności, w tym kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, podstaw informatyki i mechaniki.

SENSOPLASTYKA
Zajęcia z sensoplastyki skierowane są do dzieci 4-letnich, w trakcie których przedszkolaki doświadczają ciekawych zjawisk łączenia produktów różnej faktury, mieszają je, przelewają, przesypują i kreatywnie się brudzą. Twórcze zabawy wpływają na optymalny rozwój całego organizmu dziecka.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ
Zajęcia skierowane są dla przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat, prowadzone są w formie gier, zabaw i ćwiczeń ruchowych. Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym oraz likwidowanie tych zjawisk poprzez wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę. Podczas zajęć dzieci ćwiczą ogólna sprawność, koordynację ruchową, doskonalą umiejętność współzawodnictwa oraz poznają elementarne zasady gry w piłkę nożną.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
Adaptacja to trudny czas. Czas zmian dla dzieci i rodziców. Od dzieci wymaga on nie tylko przystosowania się do nowych warunków otoczenia, poznania nowej organizacji dnia, zaakceptowania innej niż do tej pory pozycji, ale przede wszystkim nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami. Zajęcia skierowane są dla dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola w wieku 2- 3 lat Pozwalają one maluszkom na oswojenie przestrzeni, poznanie zasad panujących w przedszkolu, nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych a także przyjaznych relacji z nauczycielami. Rodzice mają możliwość obserwowania wychowawców w trakcie pracy, oraz zasięgania opinii i porady w interesujących ich kwestiach. Krótkie zabawy adaptacyjne pozwolą na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. W miłej, twórczej  atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa rodzi się nić porozumienia dziecko - nauczyciel - rodzic, wpływająca na znaczne zmniejszenie lęku adaptacyjnego.

Zajęcia organizowane we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu pod hasłem "KREATYWNE PIĄTKI":

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Zajęcia artystyczne umożliwiają dzieciom aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej, rozwijają jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym. Urozmaicony dobór technik plastycznych stosowanych w naszym przedszkolu przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczości dziecka, zależnie od możliwości, jakie każda z nich nasuwa. Zajęcia odbywają się w formie zabaw plastycznych, uwzględniających kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej dziecka, oraz różnorodność technik plastycznych. Poprzez twórczą aktywność rozwijane są zainteresowania dzieci sztuką oraz wspomagana jest ich działalność plastyczną, w wyrażaniu własnych myśli i uczuć, w różnorodnych formach plastycznych, oraz poznawania i przeżywania malarstwa, rzeźby i architektury.

DOŚWIADCZANIE ŚWIATA
Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Celem prowadzonych zajęć badawczych jest rozwijanie aktywności poznawczej dziecka a także pobudzanie dziecka do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, wyjaśniania i stawiania wniosków.

ZAJĘCIA MUZYCZNO- TANECZNE
Zajęcia w całości poświęcone są twórczej aktywności muzycznej i tanecznej dziecka. Odbywają się w formie grupowej i umożliwiają zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, przemawiają do wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego Ja.

GRY PLANSZOWE
Gry planszowe rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe, rozwijają myślenie. Wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci. Podczas wspólnego grania dzieci nawiązują relacje społeczne, uczą się współdziałania i przestrzegania określonych reguł oraz wyrażania emocji, konfrontują się z uczuciem przegranej i próbują panować nad złością, a czasem i frustracją.

Zajęcia cykliczne:

"Zdrowi i sprawni - młodzi ekolodzy"
są to zajęcia, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia, rozbudzanie wrażliwości ekologicznej oraz promowanie różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia uczą cierpliwości, kontaktu z przyrodą i dają dużo satysfakcji. Podczas zajęć dzieci uczą się sadzenia roślin, tworzą swoje mini ogródki. Przedszkolaki biorą aktywny udział w sprzątaniu Świata, obchodzą Dzień Marchewki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Światowy Dzień Wody, itp.

"Moja mała ojczyzna"
- zajęcia maja na celu budzenie zainteresowania przeszłością historyczną i kulturową naszego regionu poprzez poznanie legend, faktów historycznych i ukazywanie piękna zabytków. Dzieci pogłębiają wiedzę na temat swojego regionu oraz Polski.

"Przedszkolak przyszłym czytelnikiem"
- zajęcia mają na celu budowanie dziecięcych zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń dotyczących wysłuchanego tekstu.

"Kiedyś będę dorosły-poznajemy zawody"
- podczas zajęć przedszkolaki zdobywają i poszerzają wiedzę na temat ciekawych zawodów. Wycieczki oraz spotkania z przedstawicielami różnych zawodów pozwalają dzieciom w sposób bezpośredni poznać tajniki wybranych zawodów.

Warsztaty dla rodziców
- są to warsztaty organizowane przez Nauczycieli danej grupy dla dzieci i ich rodziców. Zajęcia trwają około godzinki i są to cenne minuty dla dziecka i jego rodzica, bo dają możliwość wspólnego spędzenia czasu, wykonania wspólnie danej pracy, zabawy i poznania rówieśników swojego dziecka, zintegrowania się z innymi rodzicami.

Tradycją są również Wspólne Wigilie i Śniadanka wielkanocne.

Organizujemy również:
* Logopedia
* Pomoc psychologa
* Przedszkole realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Współpraca ze Środowiskiem lokalnym:

Szkoła Podstawowa:
Adaptacja dzieci 5,6-letnich do warunków szkolnych- wizyta przedszkolaków w szkole, poznanie szkolnej sali, udział w lekcji szkolnej, udział w imprezach i konkursach organizowanych przez sąsiednią placówkę.

Komenda Powiatowa Policji w Śremie
Spotkanie z funkcjonariuszem Policji- pogadanka na temat pracy policjanta, zasad zachowania bezpieczeństwa wobec osób obcych i zwierząt, kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.

Państwowa Straż Pożarna w Śremie
Wycieczka do Straży Pożarnej w Śremie- spotkanie dzieci ze strażakami oraz poznanie trudów ich pracy, zwiedzanie obiektu, zaprezentowanie sprzętu gaśniczego oraz pogadanka na temat bezpiecznego obchodzenia się z ogniem.

Muzeum Śremskie
Udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum w ciągu roku szkolnego.

Biblioteka Publiczna
Wizyta w bibliotece - udział w zajęciach bibliotecznych: poznanie pracy bibliotekarza, rozmowa o warunkach korzystania z biblioteki oraz o zasadach zachowania się w bibliotece; prezentacja zbioru bibliotecznego, korzystanie z księgozbioru bibliotecznego.

Dom Pomocy Społecznej
Okazjonalne występy dzieci- wykonywanie upominków.

Schronisko dla zwierząt
Zbiórka karmy i kocy dla podopiecznych schroniska w Gaju.

Szczególne osiągnięcia:
* II Miejsce w Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków
* Oznaczenie tytułem "Szkoła odkrywców Talentów" - MEN
* Oznaczenie tytułem "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły" - MEN
* Przedszkole "Słoneczna Szóstka" PRZEDSZKOLEM ROKU
* Certyfikat Programu "Mamo, Tato wolę wodę"
* Certyfikat KidZone "Strefa szczęśliwych dzieci"
* Oznaczenie tytułem "Pracodawca roku 2013"
* Certyfikat Programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
* Certyfikat programu "Akademia Zdrowego" Przedszkolaka"
* Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki - UNICEF
* Certyfikat "Szkoły Złotych Serc" KASISI
* Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków
* Akademia Aquafresh
* Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Mam 6 lat" - MEN
* II Miejsce w Ogólnopolskim konkursie "KARTONYnagród" organizowany przez program MLEKO Z KLASĄ!
* Wyróżnienie dla przedszkola w konkursie "Biblioteka ciągle w grze!"
* 6 profesjonalnych płyt nagranych przez dzieci i nauczycieli z Przedszkola
* Coroczna organizacja Konkursu Kulinarnego
* oraz wiele innych nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i między przedszkolnych

Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne:
Śrem 5:30-17:00
Psarskie 6:30-16:00
Pysząca 7:30-15:00
Wyszyńskiego 4 oraz 11 6:30-16:00
Sekretariat: 7:00-15:00

OPŁATY:
Za każdą godzinę ponad 5 godzin realizacji podstawy programowej (8:00-13:00) - 1,00 zł oraz koszty wyżywienia.